WE ARE LAUNCHING REGISTRATION FOR THE PEACEFUL FORUM!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

We are launching registration for the first United Nations International Peace Forum, which will run until September 9, 2021 . The registration procedure is as follows: Write your contact details – name, surname, e-mail and / or telephone number to e-mail: ikompisova@gmail.com. Here, or. to 0911 08 21 21, also report any of your questions, requests (such as accommodation reservations, food intolerances, etc.).

We remind you that the International Peace Forum will take place on September 21, 2021 at the Devín Hotel in Bratislava. Please note that the number of seats is limited due to capacity, so please report as soon as possible (after 9/9/2021 it will no longer be possible to report participation).

We thank all previous donors for every financial contribution, but the collection continues due to our intention to invite interesting foreign speakers. It is still possible to contribute to our transparent account, the number of which is:
https://www.transparentneucty.sk/#/ucet/SK2409000000005180236071

We will inform you about any changes – so follow this page and our facebook.

We are looking forward to your participation!

OZ United for Peace

Top články

Jurij foto

GREETING TO THE PEACE MARCH FROM THE PROMINENT UKRAINIAN PACIFIST YURII SHELIAZHENKO

obrázok

PEACE FIRST!

mier_ruky (2)

Governments have done nothing for diplomacy, a peace march is on its way

ZJEDNOTENÍ ZA MIER

Svet sa nebezpečne priblížil k novej globálnej konfrontácii. Medzinárodný poriadok je v troskách. Veľmoci dlhodobo podkopávajú zmluvne zakotvené pravidlá účelovým výkladom, ignorovaním zásad mierového spolunažívania i bezohľadnou vojenskou agresiou.

Výsledkom je chaos, pokrytectvo a svojvôľa medzinárodných vzťahov.

V spore o to, kam sme sa za uplynulé štvrťstoročie dostali, niet nevinných. Ľudia sa zhodujú v jednom: všetci chceme mier. Nie všetci však pracujeme v jeho prospech.

Preto považujeme za nevyhnutné zastaviť roztáčajúcu sa špirálu militarizmu, násilia a nenávisti, prihlásiť sa k tradíciám humanizmu, mieru a nenásilia a vyzvať všetkých ľudí dobrej vôle na spoločné prijatie a presadzovanie opatrení, ktoré povedú ku kultúre mieru, spolupráce a bezpečnosti pre všetkých.