Zjednotení za mier a spravodlivosť na Ukrajine a v celej Európe

Spoločný slovensko-český mierový návrh iniciatív Zjednotení za mier a Mír a spravedlnost Vychádzajúc zo skutočnosti, že: – Ukrajina vedie legitímnu obrannú vojnu, v ktorej je ohrozené jej prežitie ako nezávislého štátu – Rusko sa usiluje ochrániť svoje bezpečnostné záujmy ohrozené rozširovaním Severoatlantickej aliancie – Ukrajina má neodňateľné právo brániť svoju suverenitu, územnú celistvosť a štátnu nezávislosť i na bezpečnostné […]

Medzinárodný deň materinského jazyka

Aj medzinárodný jazyk esperanto ako materinský jazyk Pri príležitosti osláv dňa materinského jazyka: 21. februára Medzinárodný deň materinského jazyka bol vyhlásený, aby nám pripomínal potrebu zvyšovať povedomie o jazykovej a kultúrnej rozmanitosti a viacjazyčnosti sveta. V súčasnosti, kedy sa z povrchu zemského vytratí každé dva týždne jeden jazyk spolu so svojim kultúrnym dedičstvom, nadobúda oslava […]

Posolstvo Svetového esperantského zväzu pre Organizáciu Spojených národov pri príležitosti Medzinárodného dňa mieru 21. septembra 2023 

O mieri musíme rozhodovať všetci, od vlád až po bežných občanov. Tohtoročnou témou Dňa mieru je „Činnosti pre mier: Naše ambície pre globálne ciele“. Na dosiahnutie týchto cieľov pre trvalo udržateľný rozvoj potrebujeme mier a zároveň tieto ciele navrhujú základ pre udržateľný mier medzi národmi a jednotlivcami.  Deň mieru je príležitosťou zjednotiť sa pri posilnení […]

MEDZINÁRODNÝ SAMIT ZA MIER NA UKRAJINE

VIEDEŇ, RAKÚSKO, 10. – 11. JÚN 2023 „Je čas, aby zbrane utíchli a aby sa konflikt začal riešiť diplomatickou cestou. Proti logike vojny musíme postaviť logiku mieru.“ Medzinárodný úrad pre mier (International Peace Bureau) v spolupráci so skupinou pozývajúcich organizácií, sponzorov a miestnych organizátorov a podporovateľov organizuje Medzinárodný summit za mier na Ukrajine, ktorý sa […]

ZA EURÓPU BEZ JADROVÝCH ZBRANÍ

22. januára 2023 si pripomíname druhé výročie nadobudnutia platnosti Zmluvy o zákaze jadrových zbraní. V tento deň, presne pred dvomi rokmi (22. januára 2021), boli jadrové zbrane a všetky súvisiace aktivity definitívne zakázané nadobudnutím platnosti Zmluvy OSN o zákaze jadrových zbraní (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons – TPNW). Ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá […]

Mapovanie militarizmu a potreba spravodlivého a udržateľného mieru

Ak si preštudujete mapu vojenských konfliktov, zistíte, že napriek globálnej pandémii a požiadavkám na prímerie je vojen v roku 2022 viac ako kedykoľvek predtým (v roku 2021 ich bolo 26, v roku 2020 18) a mapa miest, kde sa vedú vojny, sa takmer vôbec neprekrýva s miestami, odkiaľ pochádzajú zbrane. Podľa databázy Mapovanie militarizmu (Mapping […]

Na mierový pochod v Bratislave prišli stovky mierumilovných ľudí

Občianske združenie Zjednotení za mier zorganizovalo na 21. septembra 2022 mierový pochod za diplomatické riešenie ukrajinského konfliktu, ktorý sa pod názvom MIER NA PRVOM MIESTE! uskutočnil na Hodžovom námestí v Bratislave. Jeho výzvu podpísali známe osobnosti spoločenského, vedeckého a kultúrneho života zo Slovenskej i Českej republiky s cieľom, aby vlády a hlavy oboch štátov namiesto posielania zbraní, predlžovania […]

POZDRAV K MIEROVÉMU POCHODU OD VÝZNAMNÉHO UKRAJINSKÉHO PACIFISTU JURIJA ŠELJAŽENKA

Jurij Šeljaženko je výkonným tajomníkom Ukrajinského pacifistického hnutia, členom predstavenstva Európskeho úradu pre výhradu vo svedomí a členom správnej rady organizácie World BEYOND War. V roku 2021 získal titul magister mediácie a riadenia konfliktov a v roku 2016 titul magister práv na univerzite KROK. Okrem účasti v mierovom hnutí je novinárom, blogerom, obhajcom ľudských práv […]

PACO SUR LA UNUA LOKO!

Ni, loĝantoj de la meza Eŭropo, estas maltrankviligitaj pro la kreskanta eskalado de la milito en Ukrainio. Ni neniam paciĝos kun la frat-murda konflikto de la du plej grandaj kaj iam nedisigeble ligitaj slavaj nacioj. Ni akre protestas kontraŭ rusa agreso en Ukrainio kaj aliaj revanĉismaj postuloj. Tamen ni komprenas ankaŭ la sekurec-zorgojn de Rusio, […]

MIER NA PRVOM MIESTE!

My, obyvatelia strednej Európy, sme znepokojení narastajúcim stupňovaním vojny na Ukrajine. Nikdy sa nezmierime s bratovražedným konfliktom dvoch najväčších a kedysi nerozlučne spätých slovanských národov. Bolo chybou, že garanti Minských dohôd rezignovali na dodržiavanie ich platnosti. Ostro všakprotestujeme proti ruskej agresii na Ukrajine a ďalším revanšistickým nárokom. Rozumieme však aj bezpečnostným obavám Ruska, ktoré sa cíti byť doterajšou […]