Posolstvo Svetového esperantského zväzu pre Organizáciu Spojených národov pri príležitosti Medzinárodného dňa mieru 21. septembra 2023 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

O mieri musíme rozhodovať všetci, od vlád až po bežných občanov. Tohtoročnou témou Dňa mieru je „Činnosti pre mier: Naše ambície pre globálne ciele“. Na dosiahnutie týchto cieľov pre trvalo udržateľný rozvoj potrebujeme mier a zároveň tieto ciele navrhujú základ pre udržateľný mier medzi národmi a jednotlivcami. 

Deň mieru je príležitosťou zjednotiť sa pri posilnení kultúry mieru. V tento deň vyzývame dodržiavať prímerie vo vojnách a konfliktoch s cieľom nenásilného riešenia sporov. Prehodnoťme vojenské riešenia sporov a podporme mier na základe ľudských práv a otvoreného dialógu bez ohľadu na jazykové bariéry ako lepšie riešenie. 

Ako zjednotené ľudstvo napriek všetkému čelíme mnohým výzvam. Vojny, zmena klímy, chudoba, choroby a hlad prinášajú neznesiteľné utrpenie miliónom ľudí. Potrebujeme mier a jednotu, aby sme prekonali ťažkosti a dosiahli spravodlivejšiu, rovnejšiu a bezpečnejšiu budúcnosť, v ktorej bude komunikácia otvorená, čestná a rovnocenná. 

Vojny a vojnové konflikty majú materiálne a kultúrne príčiny. Aby sme odstránili materiálne príčiny konfliktov, musíme znížiť nerovnosť. Aby sme ukončili kultúrne príčiny nenávisti, musíme uznať našu spoločnú ľudskú prirodzenosť a našu zodpovednosť ako spoločných správcov našej planéty. Aby sme mohli začať toto zbližovanie, musíme spolu hovoriť a na základe tohto rozhovoru spoločne konať, budovať a chrániť. Medzinárodný jazyk esperanto prostredníctvom svojho spoločného základu a svojich používateľov na celom svete ponúka cestu k tejto jednote v rozmanitosti, o ktorú sa ľudstvo musí usilovať. 

Prínos esperanta k mierovému svetu spočíva práve v tom, že okrem miestnych a národných jazykov spája ľudí prostredníctvom spoločného jazyka. V esperantskom hnutí tým, že sa navzájom spoznávame, zároveň používame jazyk na mierové ciele Organizácie Spojených národov a konkrétne na ciele trvalo udržateľného rozvoja. „Cestou mieru a harmónie sme schopní všetkého,“ povedal raz Zamenhof, iniciátor esperanta. A mal pravdu. Vytvorme preto lepší svet pre všetkých, v ktorom je každý vítaný a každý má rovnaké základné práva.

Top články

Esperanto_obrázok

Posolstvo Svetového esperantského zväzu pre Organizáciu Spojených národov pri príležitosti Medzinárodného dňa mieru 21. septembra 2023 

Obrazok international samit

MEDZINÁRODNÝ SAMIT ZA MIER NA UKRAJINE

Nuclear bomb2

ZA EURÓPU BEZ JADROVÝCH ZBRANÍ

ZJEDNOTENÍ ZA MIER

Svet sa nebezpečne priblížil k novej globálnej konfrontácii. Medzinárodný poriadok je v troskách. Veľmoci dlhodobo podkopávajú zmluvne zakotvené pravidlá účelovým výkladom, ignorovaním zásad mierového spolunažívania i bezohľadnou vojenskou agresiou.

Výsledkom je chaos, pokrytectvo a svojvôľa medzinárodných vzťahov.

V spore o to, kam sme sa za uplynulé štvrťstoročie dostali, niet nevinných. Ľudia sa zhodujú v jednom: všetci chceme mier. Nie všetci však pracujeme v jeho prospech.

Preto považujeme za nevyhnutné zastaviť roztáčajúcu sa špirálu militarizmu, násilia a nenávisti, prihlásiť sa k tradíciám humanizmu, mieru a nenásilia a vyzvať všetkých ľudí dobrej vôle na spoločné prijatie a presadzovanie opatrení, ktoré povedú ku kultúre mieru, spolupráce a bezpečnosti pre všetkých.