Posolstvo Svetového esperantského zväzu pre Organizáciu Spojených národov pri príležitosti Medzinárodného dňa mieru 21. septembra 2023 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

O mieri musíme rozhodovať všetci, od vlád až po bežných občanov. Tohtoročnou témou Dňa mieru je „Činnosti pre mier: Naše ambície pre globálne ciele“. Na dosiahnutie týchto cieľov pre trvalo udržateľný rozvoj potrebujeme mier a zároveň tieto ciele navrhujú základ pre udržateľný mier medzi národmi a jednotlivcami. 

Deň mieru je príležitosťou zjednotiť sa pri posilnení kultúry mieru. V tento deň vyzývame dodržiavať prímerie vo vojnách a konfliktoch s cieľom nenásilného riešenia sporov. Prehodnoťme vojenské riešenia sporov a podporme mier na základe ľudských práv a otvoreného dialógu bez ohľadu na jazykové bariéry ako lepšie riešenie. 

Ako zjednotené ľudstvo napriek všetkému čelíme mnohým výzvam. Vojny, zmena klímy, chudoba, choroby a hlad prinášajú neznesiteľné utrpenie miliónom ľudí. Potrebujeme mier a jednotu, aby sme prekonali ťažkosti a dosiahli spravodlivejšiu, rovnejšiu a bezpečnejšiu budúcnosť, v ktorej bude komunikácia otvorená, čestná a rovnocenná. 

Vojny a vojnové konflikty majú materiálne a kultúrne príčiny. Aby sme odstránili materiálne príčiny konfliktov, musíme znížiť nerovnosť. Aby sme ukončili kultúrne príčiny nenávisti, musíme uznať našu spoločnú ľudskú prirodzenosť a našu zodpovednosť ako spoločných správcov našej planéty. Aby sme mohli začať toto zbližovanie, musíme spolu hovoriť a na základe tohto rozhovoru spoločne konať, budovať a chrániť. Medzinárodný jazyk esperanto prostredníctvom svojho spoločného základu a svojich používateľov na celom svete ponúka cestu k tejto jednote v rozmanitosti, o ktorú sa ľudstvo musí usilovať. 

Prínos esperanta k mierovému svetu spočíva práve v tom, že okrem miestnych a národných jazykov spája ľudí prostredníctvom spoločného jazyka. V esperantskom hnutí tým, že sa navzájom spoznávame, zároveň používame jazyk na mierové ciele Organizácie Spojených národov a konkrétne na ciele trvalo udržateľného rozvoja. „Cestou mieru a harmónie sme schopní všetkého,“ povedal raz Zamenhof, iniciátor esperanta. A mal pravdu. Vytvorme preto lepší svet pre všetkých, v ktorom je každý vítaný a každý má rovnaké základné práva.

Top články

ZZM Ukrajina

Zjednotení za mier a spravodlivosť na Ukrajine a v celej Európe

Obrázok3

Medzinárodný deň materinského jazyka

Esperanto_obrázok

Posolstvo Svetového esperantského zväzu pre Organizáciu Spojených národov pri príležitosti Medzinárodného dňa mieru 21. septembra 2023 

ZJEDNOTENÍ ZA MIER

Svet sa nebezpečne priblížil k novej globálnej konfrontácii. Medzinárodný poriadok je v troskách. Veľmoci dlhodobo podkopávajú zmluvne zakotvené pravidlá účelovým výkladom, ignorovaním zásad mierového spolunažívania i bezohľadnou vojenskou agresiou.

Výsledkom je chaos, pokrytectvo a svojvôľa medzinárodných vzťahov.

V spore o to, kam sme sa za uplynulé štvrťstoročie dostali, niet nevinných. Ľudia sa zhodujú v jednom: všetci chceme mier. Nie všetci však pracujeme v jeho prospech.

Preto považujeme za nevyhnutné zastaviť roztáčajúcu sa špirálu militarizmu, násilia a nenávisti, prihlásiť sa k tradíciám humanizmu, mieru a nenásilia a vyzvať všetkých ľudí dobrej vôle na spoločné prijatie a presadzovanie opatrení, ktoré povedú ku kultúre mieru, spolupráce a bezpečnosti pre všetkých.