Medzinárodný deň materinského jazyka

Aj medzinárodný jazyk esperanto ako materinský jazyk Pri príležitosti osláv dňa materinského jazyka: 21. februára Medzinárodný deň materinského jazyka bol vyhlásený, aby nám pripomínal potrebu zvyšovať povedomie o jazykovej a kultúrnej rozmanitosti a viacjazyčnosti sveta. V súčasnosti, kedy sa z povrchu zemského vytratí každé dva týždne jeden jazyk spolu so svojim kultúrnym dedičstvom, nadobúda oslava […]