Občianske združenie Zjednotení za mier

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
7. 6. 2021 sa občianska iniciatíva Zjednotení za mier spojila s občianskym združením Ľudia za mier / People for Peace a vznikol jeden subjekt – OZ Zjednotení za mier.

KONTAKTNÉ ÚDAJE:

Kontaktné údaje:
Názov: Zjednotení za mier
Právna forma: Občianske združenie
Adresa sídla: Na piesku 19314/9, 821 05 Bratislava – Ružinov
IČO: 53413491
Číslo účtu – IBAN: SK7783300000002802063897
E-mail: zjednoteni.za.mier@gmail.com

Ako sa stať členom OZ Zjednotení za mier ?

1. KTO SA MÔŽE STAŤ ČLENOM?

Cieľom nášho združenia je reprezentácia mierových hodnôt, ich ochrany a rozširovania, dobrovoľné vyjadrenie záujmov a ašpirácií aktívnych jednotlivcov, ktorí sa združia v rámci spoločných záujmov, hodnôt a cieľov a zmobilizujú sa smerom ku kolektívnej aktivite. Členmi združenia môžu byť fyzické i právnické osoby, ktoré súhlasia so stanovami a cieľmi nášho združenia. Zapojiť do nášho združenia sa môžu všetci aktívni jednotlivci s rôznymi profilmi – pod podmienkou pozitívneho vzťahu k oblasti mierových záležitostí. Okrem toho, ak sa aktívne zaujímate o otázky medzinárodných vzťahov, histórie a zahraničnej politiky so zameraním na témy, ktorými sa zaoberáme, v našom združení ste vítaní!

2. AKÝ JE POSTUP NA TO, ABY STE SA STALI ČLENOM?

Písomne požiadať o členstvo (prostredníctvom emailu: ikompisova@gmail.com alebo našej facebookovej stránky).

O prijatí za člena rozhoduje Správna rada na základe Vašej písomnej žiadosti o členstvo. Členstvo vzniká dňom prijatia za člena združenia.