Posolstvo Svetového esperantského zväzu pre Organizáciu Spojených národov pri príležitosti Medzinárodného dňa mieru 21. septembra 2023 

O mieri musíme rozhodovať všetci, od vlád až po bežných občanov. Tohtoročnou témou Dňa mieru je „Činnosti pre mier: Naše ambície pre globálne ciele“. Na dosiahnutie týchto cieľov pre trvalo udržateľný rozvoj potrebujeme mier a zároveň tieto ciele navrhujú základ pre udržateľný mier medzi národmi a jednotlivcami.  Deň mieru je príležitosťou zjednotiť sa pri posilnení […]