MEDZINÁRODNÝ SAMIT ZA MIER NA UKRAJINE

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

VIEDEŇ, RAKÚSKO, 10. – 11. JÚN 2023

„Je čas, aby zbrane utíchli a aby sa konflikt začal riešiť diplomatickou cestou. Proti logike vojny musíme postaviť logiku mieru.“

Medzinárodný úrad pre mier (International Peace Bureau) v spolupráci so skupinou pozývajúcich organizácií, sponzorov a miestnych organizátorov a podporovateľov organizuje Medzinárodný summit za mier na Ukrajine, ktorý sa uskutoční 10. a 11. júna vo Viedni (Rakúsko).

Cieľom mierového samitu je zverejniť naliehavú celosvetovú výzvu s názvom Viedenská výzva na mier, v ktorej sa vyzývajú politickí lídri, aby konali na podporu prímeria a rokovaní na Ukrajine.

Samit bude mať rôzne časti:

Konferencia zameraná na diskusiu o kontroverzných otázkach súvisiacich s rusko-ukrajinskou vojnou, na ktorej si vypočujete hlasy zástupcov občianskej spoločnosti z rôznych krajín NATO, ako aj zástupcov z Ruska a Ukrajiny, ktorí podporujú ciele mierového samitu. Účastníci z krajín globálneho Juhu sa podelia o závažné dôsledky, ktoré táto vojna má pre obyvateľov ich krajín a zdôraznia, ako môžu prispieť k mieru. Konferencia sa zameria nielen na kritiku a analýzu, ale aj na tvorivé riešenia a spôsoby ukončenia vojny a na prípravu rokovaní. To nie je len úlohou štátov a diplomatov, ale v súčasnosti čoraz viac aj globálnej občianskej spoločnosti.

Konferencia bude zahŕňať kombináciu vyhlásení, zasadnutí pracovných skupín, panelov odborníkov a dialógov. Po skončení samitu nadviažeme kontakt s veľvyslanectvami rôznych krajín NATO, ako aj s veľvyslanectvami Ruska a Ukrajiny a medzinárodných organizácií so sídlom vo Viedni, kde sa uskutoční stretnutie so zástupcami veľvyslanectiev a odovzdanie Viedenskej výzvy za mier od ľudí z celého sveta. Samit bude podporený aj vyslaním delegácií, ktoré navštívia hlavné mestá rôznych európskych krajín s cieľom stretnúť sa s predstaviteľmi vlád a medzinárodných organizácií. Pripravia sa aj ďalšie podujatia na koniec roka 2023.

Ak podporujete tieto snahy a chcete sa zúčastniť na celosvetovej výzve politickým lídrom, aby konali na podporu prímeria a rokovaní na Ukrajine, navštívte webovú stránku Medzinárodného úradu pre mier a dozviete sa viac o programe podujatia. Na tejto stránke sa zároveň môžete na samit aj zaregistrovať a dozvedieť sa viac o ďalšom postupe a aktualizáciách podujatia.

Prečo Viedeň?

Rakúsko je neutrálna krajina. Je „mestom OSN“ a sídlom Sekretariátu Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), ktorá monitorovala situáciu na Donbase od podpisu Minskej dohody II.

Zúčastnite sa aj vy mierového samitu!

Je zodpovednosťou mierových hnutí na celom svete a všetkých mierumilovných  ľudí, aby toto úsilie posilnili. Viedenský samit za mier na Ukrajine môže byť silným znamením nádeje a katalyzátorom pre ďalšie a mocnejšie mierové akcie na celom svete.

Budúcnosť ľudstva visí na vlásku; musíme využiť tento moment, kým nie je neskoro.

Mierový koncert

9. júna 2023 sa deň pred Medzinárodným mierovým samitom uskutoční Slávnostný koncert pri príležitosti 180. výročia narodenia prvej ženy – nositeľky Nobelovej ceny za mier Berthy von Suttner.

V rámci tohto koncertu 1. ženský komorný orchester v Rakúsku, založený pred 41 rokmi, upozorní na aktuálne problémy, ktorými sú najmä mier, tolerancia, ľudské práva, ochrana klímy, či zrušenie jadrových zbraní.

Ako apel na mier zaznejú diela Ludwiga van Beethovena, Gustava Mahlera, Arvo Pärta, Dimitrija Šostakoviča, Hannsa Eislera, Johanny Doderer, Nancy Van de Vate, Flaky Goranci a ďalších.

Mercedes Echerer bude recitovať myšlienky Berthy von Suttner, Marlene Streeruwitzovej, Lojze Wiesera a ďalších.

Celé znenie Viedenskej výzvy na mier – SK verzia:

Výzva na mier

Odsudzujeme nezákonnú ruskú inváziu na Ukrajine. Sme si plne vedomí spoluzodpovednosti NATO za tento dlhodobý konflikt ako jeden z mnohých príkladov porušovania medzinárodného práva. Zároveň sa nás dotýkajú dôsledky, ktoré má táto vojna a všetky vojny na spoločnosti – od zranení a úmrtí až po dlhodobú depriváciu postihujúcu ženy, ktoré poskytujú životne dôležitú starostlivosť aj v čase vojny, bojujúc o živobytie a mier napriek porušovaniu ľudských práv. Vojna ničí životné prostredie a infraštruktúru krajín, spôsobuje rast cien potravín a energií na celom svete, prehlbuje chudobu a hlad – najmä na globálnom Juhu – a ohrozuje celý svet jadrovou vojnou.

Je čas, aby zbrane utíchli a aby sa konflikt začal riešiť diplomatickou cestou. Proti logike vojny musíme postaviť logiku mieru. Stretnime sa a diskutujme o stave a širších súvislostiach rusko-ukrajinského konfliktu, o pozíciách našich jednotlivých vlád, o úsilí, prekážkach a možnostiach rôznych mierových hnutí a predovšetkým o tom, ako môžeme účinnejšie pracovať na podpore prímeria, rokovaní a mierových riešení ako alternatívy k vojne. Mier nie je len úlohou štátov a diplomatov, ale v súčasnosti čoraz viac aj celosvetovej občianskej spoločnosti. V súčasnosti je naliehavo potrebné celosvetové hnutie, ktoré bude požadovať, aby všetky strany prestali bojovať a začali rokovať. Medzinárodná podpora, ktorú získala vianočná výzva Medzinárodného úradu pre mier na prímerie, výzvy na Valnom zhromaždení OSN a mnohých vlád, dokonca aj vyjadrenia niektorých politických lídrov Ruska a Ukrajiny ukazujú, že sa začína pootvárať okno príležitosti na rokovania a prímerie.

Celý program mierového samitu (verzia z 18.4.2023):

Top články

ZZM Ukrajina

Zjednotení za mier a spravodlivosť na Ukrajine a v celej Európe

Obrázok3

Medzinárodný deň materinského jazyka

Esperanto_obrázok

Posolstvo Svetového esperantského zväzu pre Organizáciu Spojených národov pri príležitosti Medzinárodného dňa mieru 21. septembra 2023 

ZJEDNOTENÍ ZA MIER

Svet sa nebezpečne priblížil k novej globálnej konfrontácii. Medzinárodný poriadok je v troskách. Veľmoci dlhodobo podkopávajú zmluvne zakotvené pravidlá účelovým výkladom, ignorovaním zásad mierového spolunažívania i bezohľadnou vojenskou agresiou.

Výsledkom je chaos, pokrytectvo a svojvôľa medzinárodných vzťahov.

V spore o to, kam sme sa za uplynulé štvrťstoročie dostali, niet nevinných. Ľudia sa zhodujú v jednom: všetci chceme mier. Nie všetci však pracujeme v jeho prospech.

Preto považujeme za nevyhnutné zastaviť roztáčajúcu sa špirálu militarizmu, násilia a nenávisti, prihlásiť sa k tradíciám humanizmu, mieru a nenásilia a vyzvať všetkých ľudí dobrej vôle na spoločné prijatie a presadzovanie opatrení, ktoré povedú ku kultúre mieru, spolupráce a bezpečnosti pre všetkých.