[English] GLOBÁLNY MIEROVÝ INDEX / GLOBAL PEACE INDEX (GPI) ZA ROK 2022

Podľa Globálneho mierového indexu (GPI) za rok 2022 sa svet stal menej mierumilovným už jedenásty raz za posledných 14 rokov, pričom priemerná úroveň mierumilovnosti krajín sa za posledný rok zhoršila o 0,3 %. Celkovo sa mierumilovnosť zlepšila v 90 krajinách a zhoršila v 71 krajinách, čo poukazuje na to, že krajiny majú tendenciu zhoršovať sa v […]