Posolstvo Svetového esperantského zväzu pri príležitosti dňa esperanta 26. júla 2022: priateľstvo a spravodlivosť medzi všetkými národmi

V roku 1887 L. L. Zamenhof uverejnil prvú knihu (učebnicu) o esperante. Preto každý rok oslavujeme 26. júl, deň vydania tejto knihy, ako narodeniny medzinárodného jazyka esperanto. Zamenhof sníval o svete, kde sa národy môžu slobodne spoznávať a komunikovať na neutrálnom základe: „Strašne vysoké a hrubé sú ešte múry medzi národmi, s ktorými bojujeme.“ A ešte stále, aj po 135 rokoch […]

GLOBÁLNY MIEROVÝ INDEX / GLOBAL PEACE INDEX (GPI) ZA ROK 2022

Podľa Globálneho mierového indexu (GPI) za rok 2022 sa svet stal menej mierumilovným už jedenásty raz za posledných 14 rokov, pričom priemerná úroveň mierumilovnosti krajín sa za posledný rok zhoršila o 0,3 %. Celkovo sa mierumilovnosť zlepšila v 90 krajinách a zhoršila v 71 krajinách, čo poukazuje na to, že krajiny majú tendenciu zhoršovať sa […]