Posolstvo Svetového esperantského zväzu pri príležitosti dňa esperanta 26. júla 2022: priateľstvo a spravodlivosť medzi všetkými národmi

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

V roku 1887 L. L. Zamenhof uverejnil prvú knihu (učebnicu) o esperante. Preto každý rok oslavujeme 26. júl, deň vydania tejto knihy, ako narodeniny medzinárodného jazyka esperanto. Zamenhof sníval o svete, kde sa národy môžu slobodne spoznávať a komunikovať na neutrálnom základe: „Strašne vysoké a hrubé sú ešte múry medzi národmi, s ktorými bojujeme.“ A ešte stále, aj po 135 rokoch a napriek Zamenhofovmu úsiliu, tieto múry zostávajú vysoké a hrubé.

Nerovnosť medzi jazykmi patrí tiež medzi tieto múry. Jazyk je vo všetkých oblastiach nášho každodenného života. Je najdôležitejším nástrojom pre medziľudské vzťahy, hoci o tom obyčajne nepremýšľame. Preto tiež oslavujeme deň esperanta ako deň jazykovej spravodlivosti.

Svetový esperantský zväz a podobne aj naše združenie šíri a podporuje esperanto nielen preto, lebo je to vhodný nástroj pre medzinárodnú komunikáciu, ale aj preto, lebo nás zbližuje v mieri. Pre nás je duch esperanta priateľstvo a spravodlivosť medzi všetkými národmi. Tohto ducha spájame s cieľmi OSN a UNESCO.

Jazyková rôznorodosť je jedným z bohatstiev sveta. Preto osobitne vítame Medzinárodné desaťročie domorodých jazykov, ktoré iniciovalo OSN a UNESCO. Toto desaťročie bude témou aj 107. svetového kongresu esperanta v Montreale od 6. do 13. augusta 2022. Ochrana a rozvoj domorodých jazykov a kultúr je základom pre naše zmierenie so Zemou a jej rôznorodými obyvateľmi.

Nedávnou rezolúciou Valné zhromaždenie OSN opäť zdôraznilo dôležitosť mnohojazyčnosti a úcty voči jazykom sveta. Nestačí dať inštrukcie svetu prostredníctvom veľkých jazykov; je potrebné počúvať hlasy aj tých najmenších. A práve tu je úloha pre esperanto ako sprostredkovateľa medzi všetkými jazykmi sveta.

Len najrozsiahlejší dialóg medzi všetkými národmi sveta prostredníctvom mnohojazyčnosti a esperanta umožní naplniť ciele pre udržateľný rozvoj, obnoviť mnohostrannosť a pracovať podľa Zamenhofových slov: „Zbúrajte, zbúrajte múry medzi národmi.“ V tomto zmysle vybudujme mier prostredníctvom ľudských práv a rozvoja pre všetkých a urobme to v duchu spolupráce a priateľstva.

Aj na Slovensku si esperantisti tento deň (26.7.) pripomínajú. SKEF (Slovenská esperantská federácia) je členom UEA ( Svetového esperantského zväzu) a združuje esperantistov na Slovensku. Práve v týchto mesiacoch sa dokončuje esperantský archív a knižnica v meste Nová Dubnica, ktorá bude slúžiť všetkým, ktorí majú o esperanto záujem. A v dnešnej dobe je práve „jazyk mieru“ – ako býva často esperanto označované – viac ako potrebný.

Autor: Peter Baláž

člen Správnej rady OZ Zjednotení za mier

Top články

Obrázok3

Medzinárodný deň materinského jazyka

Esperanto_obrázok

Posolstvo Svetového esperantského zväzu pre Organizáciu Spojených národov pri príležitosti Medzinárodného dňa mieru 21. septembra 2023 

Obrazok international samit

MEDZINÁRODNÝ SAMIT ZA MIER NA UKRAJINE

ZJEDNOTENÍ ZA MIER

Svet sa nebezpečne priblížil k novej globálnej konfrontácii. Medzinárodný poriadok je v troskách. Veľmoci dlhodobo podkopávajú zmluvne zakotvené pravidlá účelovým výkladom, ignorovaním zásad mierového spolunažívania i bezohľadnou vojenskou agresiou.

Výsledkom je chaos, pokrytectvo a svojvôľa medzinárodných vzťahov.

V spore o to, kam sme sa za uplynulé štvrťstoročie dostali, niet nevinných. Ľudia sa zhodujú v jednom: všetci chceme mier. Nie všetci však pracujeme v jeho prospech.

Preto považujeme za nevyhnutné zastaviť roztáčajúcu sa špirálu militarizmu, násilia a nenávisti, prihlásiť sa k tradíciám humanizmu, mieru a nenásilia a vyzvať všetkých ľudí dobrej vôle na spoločné prijatie a presadzovanie opatrení, ktoré povedú ku kultúre mieru, spolupráce a bezpečnosti pre všetkých.