[Czech] GLOBÁLNY MIEROVÝ INDEX / GLOBAL PEACE INDEX (GPI) ZA ROK 2022

[Czech] Podľa Globálneho mierového indexu (GPI) za rok 2022 sa svet stal menej mierumilovným už jedenásty raz za posledných 14 rokov, priÄom priemerná úroveň mierumilovnosti krajín sa za posledný rok zhorÅ¡ila o 0,3 %. Celkovo sa mierumilovnosÅ¥ zlepÅ¡ila v 90 krajinách a zhorÅ¡ila v 71 krajinách, Äo poukazuje na to, že krajiny majú tendenciu zhorÅ¡ovaÅ¥ […]