Czym jest inicjatywa Zjednoczeni dla Pokoju?

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Zjednotení za mier je medzinárodná mierová iniciatíva, ktorá spája všetkých ľudí dobrej vôle v spoločnom úsilí za mier, porozumenie a spravodlivosť. Zrodila sa na Slovensku pri príležitosti 70. výročia ukončenia druhej svetovej vojny s cieľom hľadať účinnejšie formy medzinárodnej bezpečnosti a zabrániť vzniku ďalšieho svetového konfliktu. Jej programový dokument vydaný 6. mája 2015 vyzýva na hľadanie nového svetového poriadku, ktorý bude garantovať rovnakú bezpečnosť pre všetkých a na dôraznejšie úsilie o vytváranie kultúry mieru ako hlavného predpokladu mierového spolužitia všetkých ľudí na Zemi.

Základným cieľom iniciatívy ZJEDNOTENÍ ZA MIER je systematicky vytvárať a podporovať kultúru mieru, ako aj podmienky na jej existenciu ako sú ľudské práva, sociálna spravodlivosť, udržateľný rozvoj a zdieľaná zodpovednosť za budúcnosť planéty a ľudstva. Podporujeme a presadzujeme preventívnu diplomaciu, riešenie konfliktov nenásilnou cestou, dodržiavanie a zdokonaľovanie medzinárodného práva, všeobecné odzbrojenie a zvyšovanie transparentnosti vo výdavkoch na obranu. Podporujeme mierových politických kandidátov a pomáhame skupinám presadzujúcim legislatívu s pozitívnym vplyvom na rozvoj mierového hnutia.

Presadzujeme prehlbovanie mierových vzťahov a priateľstva medzi národmi, porozumenie, toleranciu, ako aj odstraňovanie etnických, kultúrnych a rasových predsudkov vrátane mierovej výchovy a vzdelávania. Odsudzujeme vojny a všetky ideológie, ktoré ich podporujú, najmä militarizmus, rasizmus, šovinizmus, xenofóbiu a akékoľvek šírenie nenávisti. Organizujeme diskusie, protesty, bojkoty a kampane na podporu našich cieľov. Stojíme na strane nevinných obetí konfliktov a hľadáme spôsoby ako odstrániť alebo zmierniť ich utrpenie.

Úlohou našej iniciatívy je aj osveta obyvateľstva a jeho získavanie pre myšlienky mierového hnutia, aby sa zabránilo ďalším vojnám prostredníctvom nepodplatiteľnej sily energicky organizovanej verejnej mienky. Obrana proti militarizmu je našou verejnou povinnosťou. K prehodnoteniu myslenia môže politikov doviesť len široké hnutie zdola. Všetko, čo sa neskôr stalo veľkým, začínalo ako malé a nepovšimnuté.

Zjednotení za mier sú presvedčení, že pravý mier je len ten bez zbraní. Naviac, mier nie je iba bezvojnový stav, ale treba ho budovať nepretržite. Je ovocím spravodlivosti, rozvoja, solidarity, pozornosti voči nášmu spoločnému domovu a napomáhaním spoločnému dobru, učiac sa z lekcií dejín.