LUDVÍK NÁBĚLEK

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

„Rád by som sa vyjadril k mierovej iniciatíve Zjednotení za mier, ktorú som prezentoval dnes aj na rannej porade. Táto iniciatíva v plnej miere obnažila realitu: že na jednej strane je tu pár ľudí, ktorí stále omieľajú tie isté názory – ktovie, či svoje – a na druhej strane je celá spoločnosť normálnych ľudí, ktorí doteraz mlčali. V týchto dňoch sme oslávili 70. výročie víťazstva nad fašizmom. Mám pocit, že tu, prostredníctvom tejto výzvy, by sme mohli smerovať k inému víťazstvu. Chcel by som veľmi oceniť, že na základoch víťazstva, ktoré nám umožnilo, že tu teraz takto sedíme a žijeme, sa medzi podporovateľmi tejto výzvy vynorili tisícky normálnych jednoduchých ľudí so svojimi životmi. Tu sa práve ponúka možnosť, že napriek hrôzam všetkých situácií, ktoré všetci zažívame, by mohlo vzklíčiť také ozajstné zjednotenie za mier, vedomie, že sme tu, obyčajní ľudia, že zrazu vidíme, koľko nás je, že to podpísal aj ten, aj tá, aj v tom meste, aj v tej dedine. Podľa mňa to dáva obrovskú silu, optimizmus a nádej pre budúcnosť. Lebo ľudí, ktorí sú za mier, za priateľské riešenie konfliktov, ktoré musí nevyhnutne prinášať každá doba, nie je málo. Paradoxne na pozadí tej hroznej situácie vo svete by práve toto mohlo vyburcovať ľudí, inak sa to už asi nedá… Je to niečo veľmi krásne. Je to veľmi dôstojná, dobre načasovaná a trefná odpoveď tým apologétom násilia, s ktorými sme boli konfrontovaní v minulých týždňoch.“

LUDVÍK NÁBĚLEK, psychiater

Top články

ZZM Ukrajina

Zjednotení za mier a spravodlivosť na Ukrajine a v celej Európe

Obrázok3

Medzinárodný deň materinského jazyka

Esperanto_obrázok

Posolstvo Svetového esperantského zväzu pre Organizáciu Spojených národov pri príležitosti Medzinárodného dňa mieru 21. septembra 2023 

ZJEDNOTENÍ ZA MIER

Svet sa nebezpečne priblížil k novej globálnej konfrontácii. Medzinárodný poriadok je v troskách. Veľmoci dlhodobo podkopávajú zmluvne zakotvené pravidlá účelovým výkladom, ignorovaním zásad mierového spolunažívania i bezohľadnou vojenskou agresiou.

Výsledkom je chaos, pokrytectvo a svojvôľa medzinárodných vzťahov.

V spore o to, kam sme sa za uplynulé štvrťstoročie dostali, niet nevinných. Ľudia sa zhodujú v jednom: všetci chceme mier. Nie všetci však pracujeme v jeho prospech.

Preto považujeme za nevyhnutné zastaviť roztáčajúcu sa špirálu militarizmu, násilia a nenávisti, prihlásiť sa k tradíciám humanizmu, mieru a nenásilia a vyzvať všetkých ľudí dobrej vôle na spoločné prijatie a presadzovanie opatrení, ktoré povedú ku kultúre mieru, spolupráce a bezpečnosti pre všetkých.