LUDVÍK NÁBĚLEK

„Rád by som sa vyjadril k mierovej iniciatíve Zjednotení za mier, ktorú som prezentoval dnes aj na rannej porade. Táto iniciatíva v plnej miere obnažila realitu: že na jednej strane je tu pár ľudí, ktorí stále omieľajú tie isté názory – ktovie, či svoje – a na druhej strane je celá spoločnosť normálnych ľudí, ktorí doteraz mlčali. V týchto dňoch sme oslávili 70. výročie víťazstva nad fašizmom. Mám pocit, že tu, prostredníctvom tejto výzvy, by sme mohli smerovať k inému víťazstvu. Chcel by som veľmi oceniť, že na základoch víťazstva, ktoré nám umožnilo, že tu teraz takto sedíme a žijeme, sa medzi podporovateľmi tejto výzvy vynorili tisícky normálnych jednoduchých ľudí so svojimi životmi. Tu sa práve ponúka možnosť, že napriek hrôzam všetkých situácií, ktoré všetci zažívame, by mohlo vzklíčiť také ozajstné zjednotenie za mier, vedomie, že sme tu, obyčajní ľudia, že zrazu vidíme, koľko nás je, že to podpísal aj ten, aj tá, aj v tom meste, aj v tej dedine. Podľa mňa to dáva obrovskú silu, optimizmus a nádej pre budúcnosť. Lebo ľudí, ktorí sú za mier, za priateľské riešenie konfliktov, ktoré musí nevyhnutne prinášať každá doba, nie je málo. Paradoxne na pozadí tej hroznej situácie vo svete by práve toto mohlo vyburcovať ľudí, inak sa to už asi nedá… Je to niečo veľmi krásne. Je to veľmi dôstojná, dobre načasovaná a trefná odpoveď tým apologétom násilia, s ktorými sme boli konfrontovaní v minulých týždňoch.“