VIERA BENKOVÁ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

„Nikdy nezabudnem na to, čo som prežila počas bombardovania vo Vojvodine (v Srbsku) v roku 1999. Vtedy našu žírnu rovinu, ľudí a budovy na nej ničili nálety lietadiel s bombami a vždy, keď si na to pomyslím (i vo sne ich počujem!), príde mi na um výstraha umného človeka Georgesa Clemenceaua: „Ľudstvo musí s vojnami skončiť, lebo vojny skončia s ľudstvom!“ Ozaj, či kvôli niekoľkým militantným politikom a tým, čo majú z vojen zisky, sa má naša jedinečná a  krásna matka Zem zničiť? Viem, že vo svete, čo aj plnom veľkých protikladov a rozporov, žije väčšina takých mierumilovných, nekonfliktných a humánnych ľudí, ktorí si nadovšetko cenia pokoj, prácu, rodinu, lásku, priateľstvo a mierové spolunažívanie! Prešlo iba 70 rokov od poslednej svetovej vojny a my sme sa zasa v ničom nepoučili!?“

VIERA BENKOVÁ, popredná slovenská spisovateľka v Srbsku

Top články

Obrázok3

Medzinárodný deň materinského jazyka

Esperanto_obrázok

Posolstvo Svetového esperantského zväzu pre Organizáciu Spojených národov pri príležitosti Medzinárodného dňa mieru 21. septembra 2023 

Obrazok international samit

MEDZINÁRODNÝ SAMIT ZA MIER NA UKRAJINE

ZJEDNOTENÍ ZA MIER

Svet sa nebezpečne priblížil k novej globálnej konfrontácii. Medzinárodný poriadok je v troskách. Veľmoci dlhodobo podkopávajú zmluvne zakotvené pravidlá účelovým výkladom, ignorovaním zásad mierového spolunažívania i bezohľadnou vojenskou agresiou.

Výsledkom je chaos, pokrytectvo a svojvôľa medzinárodných vzťahov.

V spore o to, kam sme sa za uplynulé štvrťstoročie dostali, niet nevinných. Ľudia sa zhodujú v jednom: všetci chceme mier. Nie všetci však pracujeme v jeho prospech.

Preto považujeme za nevyhnutné zastaviť roztáčajúcu sa špirálu militarizmu, násilia a nenávisti, prihlásiť sa k tradíciám humanizmu, mieru a nenásilia a vyzvať všetkých ľudí dobrej vôle na spoločné prijatie a presadzovanie opatrení, ktoré povedú ku kultúre mieru, spolupráce a bezpečnosti pre všetkých.