PRIPRAVUJEME MIEROVÝ POCHOD

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

21. septembra 2022 na Medzinárodný deň mieru Zjednotení za mier pripravujú mierový pochod s cieľom poukázať na nevyhnutnosť mierového riešenia súčasných konfliktov, najmä toho na susednej Ukrajine.

Začíname o 17:00 na Hodžovom (býv. Mierovom) námestí v Bratislave.

Viac informácií zverejníme neskôr.

Budeme radi, keď sa zúčastníte aj vy.

Povedzme spoločne ÁNO dialógu a spolupráci a NIE zbrojeniu a konfrontácii!

Top články

ZZM Ukrajina

Zjednotení za mier a spravodlivosť na Ukrajine a v celej Európe

Obrázok3

Medzinárodný deň materinského jazyka

Esperanto_obrázok

Posolstvo Svetového esperantského zväzu pre Organizáciu Spojených národov pri príležitosti Medzinárodného dňa mieru 21. septembra 2023 

ZJEDNOTENÍ ZA MIER

Svet sa nebezpečne priblížil k novej globálnej konfrontácii. Medzinárodný poriadok je v troskách. Veľmoci dlhodobo podkopávajú zmluvne zakotvené pravidlá účelovým výkladom, ignorovaním zásad mierového spolunažívania i bezohľadnou vojenskou agresiou.

Výsledkom je chaos, pokrytectvo a svojvôľa medzinárodných vzťahov.

V spore o to, kam sme sa za uplynulé štvrťstoročie dostali, niet nevinných. Ľudia sa zhodujú v jednom: všetci chceme mier. Nie všetci však pracujeme v jeho prospech.

Preto považujeme za nevyhnutné zastaviť roztáčajúcu sa špirálu militarizmu, násilia a nenávisti, prihlásiť sa k tradíciám humanizmu, mieru a nenásilia a vyzvať všetkých ľudí dobrej vôle na spoločné prijatie a presadzovanie opatrení, ktoré povedú ku kultúre mieru, spolupráce a bezpečnosti pre všetkých.