PRIPRAVUJEME MIEROVÝ POCHOD

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

21. septembra 2022 na Medzinárodný deň mieru Zjednotení za mier pripravujú mierový pochod s cieľom poukázať na nevyhnutnosť mierového riešenia súčasných konfliktov, najmä toho na susednej Ukrajine.

Začíname o 17:00 na Hodžovom (býv. Mierovom) námestí v Bratislave.

Viac informácií zverejníme neskôr.

Budeme radi, keď sa zúčastníte aj vy.

Povedzme spoločne ÁNO dialógu a spolupráci a NIE zbrojeniu a konfrontácii!

Top články

Obrázok3

Medzinárodný deň materinského jazyka

Esperanto_obrázok

Posolstvo Svetového esperantského zväzu pre Organizáciu Spojených národov pri príležitosti Medzinárodného dňa mieru 21. septembra 2023 

Obrazok international samit

MEDZINÁRODNÝ SAMIT ZA MIER NA UKRAJINE

ZJEDNOTENÍ ZA MIER

Svet sa nebezpečne priblížil k novej globálnej konfrontácii. Medzinárodný poriadok je v troskách. Veľmoci dlhodobo podkopávajú zmluvne zakotvené pravidlá účelovým výkladom, ignorovaním zásad mierového spolunažívania i bezohľadnou vojenskou agresiou.

Výsledkom je chaos, pokrytectvo a svojvôľa medzinárodných vzťahov.

V spore o to, kam sme sa za uplynulé štvrťstoročie dostali, niet nevinných. Ľudia sa zhodujú v jednom: všetci chceme mier. Nie všetci však pracujeme v jeho prospech.

Preto považujeme za nevyhnutné zastaviť roztáčajúcu sa špirálu militarizmu, násilia a nenávisti, prihlásiť sa k tradíciám humanizmu, mieru a nenásilia a vyzvať všetkých ľudí dobrej vôle na spoločné prijatie a presadzovanie opatrení, ktoré povedú ku kultúre mieru, spolupráce a bezpečnosti pre všetkých.