MEDZINÁRODNÉ MIEROVÉ FÓRUM – POMOC PRI ORGANIZÁCII

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn


V prvom rade by sme chceli všetkým doterajším darcom historicky prvého mierového fóra na Slovensku veľmi pekne poďakovať za každý jeden príspevok – veľmi si to vážime!


Organizácia takéhoto podujatia je pomerne náročný proces nielen z hľadiska finančného, ale aj časového a kapacitného (personálneho). Z finančného hľadiska určite nepotrebujeme státisíce ako v prípade iných bezpečnostných konferencií – na pokrytie základných výdavkov 1. úvodného ročníka však budeme potrebovať minimálne 5000 eur – najneskôr do júla 2021, aby sme mohli definitívne zarezervovať konferenčné priestory vrátane občerstvenia pre účastníkov a ubytovania predovšetkým pre zahraničných hostí.


V prípade vyzbierania vyššej sumy budeme môcť zorganizovať aj zaujímavý sprievodný program v rámci konceptu „Festivalu mieru“, ktorého poslaním je vytvorenie priestoru pre dospelých, deti a mládež na oslavy mieru, solidarity, priateľstva, porozumenia, dialógu a rešpektovania v rozmanitosti. Našim cieľom je organizovať mierové fórum spolu s ďalšími sprievodnými aktivitami (koncerty, výstavy, súťaže a hry pre deti atď.) na Slovensku každý rok, zviditeľniť Bratislavu ako mesto mieru a ako priestor vhodný pre mediáciu medzinárodných konfliktov a šíriť aj takto osvetu obyvateľstva a jeho získavanie pre myšlienky mierového hnutia, kultúry mieru, nenásilia, eliminácie zbraní a priateľskej spolupráce všetkých krajín.


V PRÍPADE VÁŠHO ZÁUJMU O POMOC PRI ORGANIZÁCII podujatia prosíme, aby ste napísali na e-mail: ikompisova@gmail.com. Potrební budú najmä koordinátori na mieste podujatia, ale aj video či audio technici a pod.


Samozrejme budeme vďační za sponzoring v podobe zabezpečenia kancelárskych predmetov s možnosťou potlače loga Zjednotení za mier (perá, zápisníky, tašky, bannery). V tomto smere sú vítané aj slovenské firmy/start-upy, ktoré majú záujem prezentovať svoje produkty alebo iným vhodným spôsobom prispieť k úspešnej organizácii tohto historicky prvého mierového podujatia na Slovensku.


Všetkým podporovateľom ešte raz veľmi pekne ďakujeme!


Za organizačný tím – Iveta Kompišová, OZ Zjednotení za mier

Top články

ZZM Ukrajina

Zjednotení za mier a spravodlivosť na Ukrajine a v celej Európe

Obrázok3

Medzinárodný deň materinského jazyka

Esperanto_obrázok

Posolstvo Svetového esperantského zväzu pre Organizáciu Spojených národov pri príležitosti Medzinárodného dňa mieru 21. septembra 2023 

ZJEDNOTENÍ ZA MIER

Svet sa nebezpečne priblížil k novej globálnej konfrontácii. Medzinárodný poriadok je v troskách. Veľmoci dlhodobo podkopávajú zmluvne zakotvené pravidlá účelovým výkladom, ignorovaním zásad mierového spolunažívania i bezohľadnou vojenskou agresiou.

Výsledkom je chaos, pokrytectvo a svojvôľa medzinárodných vzťahov.

V spore o to, kam sme sa za uplynulé štvrťstoročie dostali, niet nevinných. Ľudia sa zhodujú v jednom: všetci chceme mier. Nie všetci však pracujeme v jeho prospech.

Preto považujeme za nevyhnutné zastaviť roztáčajúcu sa špirálu militarizmu, násilia a nenávisti, prihlásiť sa k tradíciám humanizmu, mieru a nenásilia a vyzvať všetkých ľudí dobrej vôle na spoločné prijatie a presadzovanie opatrení, ktoré povedú ku kultúre mieru, spolupráce a bezpečnosti pre všetkých.