MEDZINÁRODNÉ MIEROVÉ FÓRUM – POMOC PRI ORGANIZÁCII

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn


V prvom rade by sme chceli všetkým doterajším darcom historicky prvého mierového fóra na Slovensku veľmi pekne poďakovať za každý jeden príspevok – veľmi si to vážime!


Organizácia takéhoto podujatia je pomerne náročný proces nielen z hľadiska finančného, ale aj časového a kapacitného (personálneho). Z finančného hľadiska určite nepotrebujeme státisíce ako v prípade iných bezpečnostných konferencií – na pokrytie základných výdavkov 1. úvodného ročníka však budeme potrebovať minimálne 5000 eur – najneskôr do júla 2021, aby sme mohli definitívne zarezervovať konferenčné priestory vrátane občerstvenia pre účastníkov a ubytovania predovšetkým pre zahraničných hostí.


V prípade vyzbierania vyššej sumy budeme môcť zorganizovať aj zaujímavý sprievodný program v rámci konceptu „Festivalu mieru“, ktorého poslaním je vytvorenie priestoru pre dospelých, deti a mládež na oslavy mieru, solidarity, priateľstva, porozumenia, dialógu a rešpektovania v rozmanitosti. Našim cieľom je organizovať mierové fórum spolu s ďalšími sprievodnými aktivitami (koncerty, výstavy, súťaže a hry pre deti atď.) na Slovensku každý rok, zviditeľniť Bratislavu ako mesto mieru a ako priestor vhodný pre mediáciu medzinárodných konfliktov a šíriť aj takto osvetu obyvateľstva a jeho získavanie pre myšlienky mierového hnutia, kultúry mieru, nenásilia, eliminácie zbraní a priateľskej spolupráce všetkých krajín.


V PRÍPADE VÁŠHO ZÁUJMU O POMOC PRI ORGANIZÁCII podujatia prosíme, aby ste napísali na e-mail: ikompisova@gmail.com. Potrební budú najmä koordinátori na mieste podujatia, ale aj video či audio technici a pod.


Samozrejme budeme vďační za sponzoring v podobe zabezpečenia kancelárskych predmetov s možnosťou potlače loga Zjednotení za mier (perá, zápisníky, tašky, bannery). V tomto smere sú vítané aj slovenské firmy/start-upy, ktoré majú záujem prezentovať svoje produkty alebo iným vhodným spôsobom prispieť k úspešnej organizácii tohto historicky prvého mierového podujatia na Slovensku.


Všetkým podporovateľom ešte raz veľmi pekne ďakujeme!


Za organizačný tím – Iveta Kompišová, OZ Zjednotení za mier

Top články

Esperanto_obrázok

Posolstvo Svetového esperantského zväzu pre Organizáciu Spojených národov pri príležitosti Medzinárodného dňa mieru 21. septembra 2023 

Obrazok international samit

MEDZINÁRODNÝ SAMIT ZA MIER NA UKRAJINE

Nuclear bomb2

ZA EURÓPU BEZ JADROVÝCH ZBRANÍ

ZJEDNOTENÍ ZA MIER

Svet sa nebezpečne priblížil k novej globálnej konfrontácii. Medzinárodný poriadok je v troskách. Veľmoci dlhodobo podkopávajú zmluvne zakotvené pravidlá účelovým výkladom, ignorovaním zásad mierového spolunažívania i bezohľadnou vojenskou agresiou.

Výsledkom je chaos, pokrytectvo a svojvôľa medzinárodných vzťahov.

V spore o to, kam sme sa za uplynulé štvrťstoročie dostali, niet nevinných. Ľudia sa zhodujú v jednom: všetci chceme mier. Nie všetci však pracujeme v jeho prospech.

Preto považujeme za nevyhnutné zastaviť roztáčajúcu sa špirálu militarizmu, násilia a nenávisti, prihlásiť sa k tradíciám humanizmu, mieru a nenásilia a vyzvať všetkých ľudí dobrej vôle na spoločné prijatie a presadzovanie opatrení, ktoré povedú ku kultúre mieru, spolupráce a bezpečnosti pre všetkých.