Zjednotení za mier a spravodlivosť na Ukrajine a v celej Európe

Spoločný slovensko-český mierový návrh iniciatív Zjednotení za mier a Mír a spravedlnost Vychádzajúc zo skutočnosti, že: – Ukrajina vedie legitímnu obrannú vojnu, v ktorej je ohrozené jej prežitie ako nezávislého štátu – Rusko sa usiluje ochrániť svoje bezpečnostné záujmy ohrozené rozširovaním Severoatlantickej aliancie – Ukrajina má neodňateľné právo brániť svoju suverenitu, územnú celistvosť a štátnu nezávislosť i na bezpečnostné […]