PRVÝM POTVRDENÝM HOSŤOM JE PETR DRULÁK

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn


PRVÝM POTVRDENÝM HOSŤOM MEDZINÁRODNÉHO MIEROVÉHO FÓRA ZJEDNOTENÍ ZA MIER JE BÝVALÝ NÁMESTNÍK ŠÉFA ČESKEJ DIPLOMACIE PETR DRULÁK


Včera po nakrúcaní relácie Do kríža som sa dohodol s prof. Ing. Petrom Drulákom, PhD., že na Svetový deň mieru príde do Bratislavy ako jeden z prvých rečníkov medzinárodného mierového fóra Zjednotení za mier.


Český politológ Petr Drulák bol riaditeľom Ústavu medzinárodných vzťahov, prvým námestníkom ministra zahraničných vecí ČR, veľvyslancom ČR vo Francúzsku a počas svojho pôsobenia v českej diplomacii prešiel pozoruhodným vývojom. Ešte v roku 2007 podporoval výstavbu amerického radaru v Brdoch, väzbu na USA a v roku 2010 kritizoval server WikiLeaks za publikovanie diplomatických depeší Spojených štátov. Keď sa však dostal v roku 2014 do vedenia českej diplomacie, rýchlo pochopil, že všetko je inak. Už v pozícii prvého námestníka ministra zahraničia vzbudil pozornosť vymedzením sa voči doterajšej ľudskoprávnej zahraničnej politike, ktorá podľa jeho súdu bola príliš konfrontačná, chybná a škodlivá. Podľa neho „nemá o ľudských právach v zahraničnej politike zmysel hovoriť“. Tvrdí, že ide o zhubnú predstavu, ktorú treba od základu odmietnuť, pretože „ťažko by sme našli štát, ktorý dokáže vierohodne presadzovať ľudské práva, aby vyhovel ich univerzalistický povahe a nepostupoval selektívne“. Kritizuje Havla a jeho poňatie ľudských práv, za to, že zdiskreditoval myšlienku všeobecne platných ľudských práv a potvrdil, že sú iba nástrojom nátlaku proti rivalom, ktoré je kontraproduktívne a navyše plané moralizovanie je neskutočne lacné. Tieto a podobné postoje ho stáli diplomatickú kariéru.


S profesorom Drulákom som sa spoznal len nedávno, v januári, keď ma oslovil v súvislosti s prípravou ankety pre časopis Argument a bol to pre mňa jeden z najpríjemnejších ľudských objavov tohto roka (musel som sa Ilony Švihlíkovej dvakrát spýtať, či je to ten istý Petr Drulák, ktorý obhajoval americký radar v Brdoch, kým ma uistila, že sa radikálne zmenil). Mier sa začína zmenou v našom vnútri. Otvorené myslenie je presne to, čo podporujeme. Myslím, že sa máte na čo tešiť.


Naďalej potrebujeme vašu pomoc, na pokrytie nákladov konferencie potrebujeme vyzbierať minimálne 5 000 eur. Každý príspevok v hodnote 50 eur a vyšší bude zároveň automatickou vstupenkou na medzinárodnú mierovú konferenciu a stretnutie s exkluzívnymi hosťami, ktorých mená prezradíme ihneď po definitívnom potvrdení ich účasti. Garantujeme transparentné nakladanie s každým centom, žiadna čiastka z týchto peňazí nejde na platy alebo odmeny organizátorov, všetko to robíme zadarmo, dobrovoľne, z nadšenia a presvedčenia pre správnu vec. Budeme vám vďační, ak podporíte mier príspevkami na tento transparentný účet:

https://www.transparentneucty.sk/?fbclid=IwAR0yXEL895OaZA3toPHQ0ADDb27guH0LI3mLq5q6lBdBehmIXivy0zXX5ys#/ucet/SK2409000000005180236071

Top články

ZZM Ukrajina

Zjednotení za mier a spravodlivosť na Ukrajine a v celej Európe

Obrázok3

Medzinárodný deň materinského jazyka

Esperanto_obrázok

Posolstvo Svetového esperantského zväzu pre Organizáciu Spojených národov pri príležitosti Medzinárodného dňa mieru 21. septembra 2023 

ZJEDNOTENÍ ZA MIER

Svet sa nebezpečne priblížil k novej globálnej konfrontácii. Medzinárodný poriadok je v troskách. Veľmoci dlhodobo podkopávajú zmluvne zakotvené pravidlá účelovým výkladom, ignorovaním zásad mierového spolunažívania i bezohľadnou vojenskou agresiou.

Výsledkom je chaos, pokrytectvo a svojvôľa medzinárodných vzťahov.

V spore o to, kam sme sa za uplynulé štvrťstoročie dostali, niet nevinných. Ľudia sa zhodujú v jednom: všetci chceme mier. Nie všetci však pracujeme v jeho prospech.

Preto považujeme za nevyhnutné zastaviť roztáčajúcu sa špirálu militarizmu, násilia a nenávisti, prihlásiť sa k tradíciám humanizmu, mieru a nenásilia a vyzvať všetkých ľudí dobrej vôle na spoločné prijatie a presadzovanie opatrení, ktoré povedú ku kultúre mieru, spolupráce a bezpečnosti pre všetkých.