PROGRAM – MEDZINÁRODNÉ MIEROVÉ FÓRUM

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

MEDZINÁRODNÉ MIEROVÉ FÓRUM ZJEDNOTENÍ ZA MIER

 

PROGRAM

Termín konania: 21. september 2021 

Miesto konania: Hotel Devín, Riečna 4, 811 02 Bratislava

Moderátor: Pavol Adamka

                    člen Správnej rady OZ Zjednotení za mier

21.9.2021

8:15 – 9:00 Registrácia účastníkov

9:00 – 9:10 Úvodný príhovor

                    Ivan Gašparovič

                    bývalý prezident SR

9:10 – 9:40 Príhovory pozvaných hostí a zástupcov politických strán                 

1. PANEL    

9:40 – 10:00 Eduard Chmelár        

                    Prezident OZ Zjednotení za mier

                    Názov príspevku: Nové ciele mierového hnutia

10:00 – 10:20 Ilona Švihlíková

ekonómka, zakladateľka a koordinátorka občianskeho združenia Alternativa Zdola

Interaktívna online diskusia na tému: EÚ ako mierový aktér? Čo robiť pre podporu mierového hnutia?

10:20 – 10:40 Branislav Fábry

právnik, odborný asistent, Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK

Názov príspevku: Právo na mier a možnosti jeho vyjadrenia v právnom poriadku 

10:40 – 11:00 Diskusia 

11:00 – 11:20 Coffee break

2. PANEL

11:20 – 11:40 Ján Čarnogurský

                    bývalý predseda vlády SR

Názov príspevku: Potrebujeme novú bezpečnostnú architektúru, do ktorej budú zahrnuté aj štáty označované ako nepriateľské v zmysle zásad Parížskej charty pre novú Európu

11:40 – 12:00 Petr Drulák

bývalý štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí Českej republiky, bývalý veľvyslanec ČR vo Francúzsku

Interaktívna online diskusia na tému: Zahraničná politika v oblasti ľudských práv: pokrytectvo liberálneho imperializmu

12:00 – 12:20 Svetozár Naďovič

generálmajor vo výslužbe, zakladajúci člen Klubu generálov SR, zástupca náčelníka štábu Východného vojenského okruhu, náčelník Správy pre zabezpečenie odsunu sovietskych vojsk z Československa, zástupca veliteľa Veliteľstva pozemného vojska 

Názov príspevku: Historická skúsenosť z okupácie: trvalá prítomnosť cudzích vojsk na území Slovenskej republiky je nežiadúca

12:20 – 12:40 Diskusia

12:40 – 13:00 Záver – zhodnotenie

                    Eduard Chmelár

                    Prezident OZ Zjednotení za mier

13:00 – 13:20 Tlačová beseda

13:20 – 14:20 Obed

„Mierová kvapka krvi“

V rámci kréda „krv by mala tiecť len na transfúznych staniciach“ bude súčasťou mierového fóra akcia pod názvom „Mierová kvapka krvi“, kde každý účastník fóra bude môcť darovať krv pod dohľadom lekárov z Národnej transfúznej stanice.

 

Pdf verzia Programu:

Program – Medzinárodné mierové fórum v pdf

Program sa zobrazí v novom okne prehliadača po kliknutí na modrý nadpis vyššie. 

Top články

Obrázok3

Medzinárodný deň materinského jazyka

Esperanto_obrázok

Posolstvo Svetového esperantského zväzu pre Organizáciu Spojených národov pri príležitosti Medzinárodného dňa mieru 21. septembra 2023 

Obrazok international samit

MEDZINÁRODNÝ SAMIT ZA MIER NA UKRAJINE

ZJEDNOTENÍ ZA MIER

Svet sa nebezpečne priblížil k novej globálnej konfrontácii. Medzinárodný poriadok je v troskách. Veľmoci dlhodobo podkopávajú zmluvne zakotvené pravidlá účelovým výkladom, ignorovaním zásad mierového spolunažívania i bezohľadnou vojenskou agresiou.

Výsledkom je chaos, pokrytectvo a svojvôľa medzinárodných vzťahov.

V spore o to, kam sme sa za uplynulé štvrťstoročie dostali, niet nevinných. Ľudia sa zhodujú v jednom: všetci chceme mier. Nie všetci však pracujeme v jeho prospech.

Preto považujeme za nevyhnutné zastaviť roztáčajúcu sa špirálu militarizmu, násilia a nenávisti, prihlásiť sa k tradíciám humanizmu, mieru a nenásilia a vyzvať všetkých ľudí dobrej vôle na spoločné prijatie a presadzovanie opatrení, ktoré povedú ku kultúre mieru, spolupráce a bezpečnosti pre všetkých.