Sledujte a zdieľajte nás na facebooku a dostávajte sa tak vždy k informáciám ako prvý

Etela Farkašová

 

 

"V dobe, keď je naša spoločnosť v rôznych smeroch čoraz väčšmi polarizovaná, keď z politických a ideologických dôvodov dochádza k nezhodám medzi dlhoročnými priateľmi, ba dokonca i v rodinách, vznikla iniciatíva s ambíciou prekonávať čiastkové rozpory, názorové rozdielnosti a zjednocovať tisícky (možno neskôr to budú desaťtisíce, ba ešte viac...) ľudí v úsilí dosiahnuť spoločný cieľ: zabrániť vojne... Uvedomenie si toho, aké potrebné je zjednocovať sa v záujme toho, aby sa presadila správna vec, predstavuje podľa mňa najmä v časoch vypätého individualizmu nesmiernu hodnotu. Fakt, že toľkí ľudia už podporili túto výzvu v spoločenskej atmosfére, kde sa objavuje aj tendencia prispievať k eskalácii napätia a vnímať vojnu ako jedinú cestu k usporiadaniu pomerov na východe Európy, dokazuje, že pre nich všetkých je myšlienka zachovania mieru nadovšetko dôležitá."

ETELA FARKAŠOVÁ, filozofka a spisovateľka

 

späť