Sledujte a zdieľajte nás na facebooku a dostávajte sa tak vždy k informáciám ako prvý

PREZIDENT OZ ZJEDNOTENÍ ZA MIER SA STAL HUMANISTOM ROKA 2021


Pri príležitosti Svetového dňa humanistov (21. júna) odovzdali na slávnostnom ceremoniáli 19. júna 2021 prezidentovi OZ Zjednotení za mier Eduardovi Chmelárovi v Cikkerovej sieni historickej radnice v Banskej Bystrici za prítomnosti prezidenta Európskej humanistickej federácie Michela Bauera cenu a čestný titul Humanista roka 2021. Udelila mu ju Ústredná rada Spoločnosti Prometheus - združenia svetských humanistov za "systematickú, tvorivú i invenčnú propagáciu a podporu humanizmu a jeho hodnôt na Slovensku, za významné aktivity v boji za mier a pri presadzovaní demokratických princípov v živote slovenskej spoločnosti".

Humanistom roka sa stal doc. Eduard Chmelár (vpravo). Zľava ocenenie odovzdáva predseda Spoločnosti Prometheus PhDr. Roman Hradecký.
Zdroj: Facebook Spoločnosti Prometheus

„Je pre mňa, samozrejme, obrovskou poctou vstúpiť do Dvorany humanizmu medzi takých priekopníkov tohto smeru ako bol profesor Alexander Rehák alebo akým je profesor Erich Mistrík. V dnešných časoch, keď byť humanistom, ateistom, voľnomyšlienkárom, racionalistom, agnostikom či skeptikom je stále skôr biľagom ako spoločenským honorom, je to však predovšetkým obrovská zodpovednosť. Byť v prvej línii, brániť hodnoty humanizmu a sekulárneho štátu, zostať hlasom tých, ktorých nie je počuť a stáť na strane mieru, spravodlivosti a úcty k životu aj vtedy, keď to nie je populárne. Som si toho vedomý, odvahu na to mám a úctivo ďakujem za prejavenú dôveru,“ dodal E. Chmelár.

Zdroj: Facebook Eduarda Chmelára

Po skončení slávnostného ceremoniálu, na ktorom mu udelili čestný titul Humanista roka 2021, bol vzdať hold prvému slovenskému svetskému humanistovi Jánovi Horárikovi (1808 - 1864), ktorý je pochovaný na evanjelickom cintoríne v Banskej Bystrici. Za svoje presvedčenie bol kruto prenasledovaný, musel často utekať a ešte častejšie sa skrývať. „V predvečer Svetového dňa humanistov myslím práve na tých svetských humanistov, voľnomyšlienkárov, ateistov, agnostikov, racionalistov a skeptikov, ktorí sú za svoj svetonázor ešte stále diskriminovaní, väznení a v niektorých krajinách im dokonca hrozí trest smrti,“ uviedol prezident OZ Zjednotení za mier.

Viac fotografií zo slávnosti nájdete na instagrame E. Chmelára: https://www.instagram.com/eduardchmelar/?hl=sk. Odporúčame Vám aj pozrieť si video, v ktorom E. Chmelár predložil návrh na Memorandum sekulárnych humanistov: https://www.youtube.com/watch?v=fk9DO2dxzPc&t=21s


Prezidentovi OZ Zjednotení za mier srdečne k tejto cene gratulujeme!