Sledujte a zdieľajte nás na facebooku a dostávajte sa tak vždy k informáciám ako prvý

O nás

Zjednotení za mier je medzinárodná mierová iniciatíva, ktorá spája všetkých ľudí dobrej vôle v spoločnom úsilí za mier, porozumenie a spravodlivosť. Zrodila sa na Slovensku pri príležitosti 70. výročia ukončenia druhej svetovej vojny s cieľom hľadať účinnejšie formy medzinárodnej bezpečnosti a zabrániť vzniku ďalšieho svetového konfliktu. Jej programový dokument vydaný 6. mája 2015 vyzýva na hľadanie nového svetového poriadku, ktorý bude garantovať rovnakú bezpečnosť pre všetkých a na dôraznejšie úsilie o vytváranie kultúry mieru ako hlavného predpokladu mierového spolužitia všetkých ľudí na Zemi.

Základným cieľom iniciatívy ZJEDNOTENÍ ZA MIER je systematicky vytvárať a podporovať kultúru mieru, ako aj podmienky na jej existenciu ako sú ľudské práva, sociálna spravodlivosť, udržateľný rozvoj a zdieľaná zodpovednosť za budúcnosť planéty a ľudstva. Podporujeme a presadzujeme preventívnu diplomaciu, riešenie konfliktov nenásilnou cestou, dodržiavanie a zdokonaľovanie medzinárodného práva, všeobecné odzbrojenie a zvyšovanie transparentnosti vo výdavkoch na obranu. Podporujeme mierových politických kandidátov a pomáhame skupinám presadzujúcim legislatívu s pozitívnym vplyvom na rozvoj mierového hnutia.

Presadzujeme prehlbovanie mierových vzťahov a priateľstva medzi národmi, porozumenie, toleranciu, ako aj odstraňovanie etnických, kultúrnych a rasových predsudkov vrátane mierovej výchovy a vzdelávania. Odsudzujeme vojny a všetky ideológie, ktoré ich podporujú, najmä militarizmus, rasizmus, šovinizmus, xenofóbiu a akékoľvek šírenie nenávisti. Organizujeme diskusie, protesty, bojkoty a kampane na podporu našich cieľov. Stojíme na strane nevinných obetí konfliktov a hľadáme spôsoby ako odstrániť alebo zmierniť ich utrpenie.